2021-07-07 10:38:35

Francuski kao treći strani jezik

U našoj se školi nudi mogućnost odabira Francuskog jezika kao fakultativnog predmeta. Ako se učenik opredijeli za učenje francuskog jezika, tada ga je dužan pohađati tijekom cijele nastavne godine.

U prilogu se nalazi anketa koju učenici koji su zainteresirani za učenje francuskog jezika mogu donijeti sa sobom prilikom upisa u 1. razred: anketa

FRANCUSKI JEZIK – TREĆI STRANI JEZIK
 


Gimnazija Jurja Barakovića Zadar