2019-07-10 10:04:53

UPIS U PRVI RAZRED ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

Na temelju raspisanog natječaja za upis u 1. razred srednjih škola Zadarske županije za školsku godinu 2019./2020., Gimnazija Jurja Barakovića obavještava da će se upis učenika u 1. razred održati 15. i 16. srpnja (ponedjeljak i utorak) u vremenu od 8 do 18 sati.

Bitno je istaknuti da „učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnom na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr), koji je dužan dostaviti u srednju školu u rokovima utvrđenim u točkama XXVI. i XXVII. ovog Natječaja.

Nakon što učenik potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) i dostavi ga srednjoj školi, učenik je upisan u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. Ako učenik zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti u propisanim rokovima sukladno točkama XXVI. i XXVII. ovog Natječaja dostaviti potpisan obrazac (upisnicu) za upis u I. razred, dužan ga je dostaviti njegov roditelj/skrbnik ili opunomoćenik.“


Gimnazija Jurja Barakovića Zadar